Jaarrekening & projectafrekening

Jaarrekening cultuursector

Subsidiënten stellen eisen aan de financiële verslaglegging. Deze eisen verschillen per subsidient. Na afloop van het jaar stelt ASK de jaarrekening samen op basis van de voor uw organisatie geldende voorschriften. Tijdens het jaarwerk worden diverse controle aansluitingen gemaakt. In het digitale jaarwerkdossier nemen wij behalve deze aansluitingen ook alle andere relevante informatie op zodat bij een eventuele (belasting)controle de informatie compleet en makkelijk toegankelijk is. De jaarrekening, het bestuursverslag en de eventuele accountantsverklaring worden opgenomen in het jaarverslag.

Projecten lopen niet altijd parallel aan het boekjaar. Indien de subsidient dit voorschrijft maken wij een aparte projectafrekening waarmee de subsidie tussentijds kan worden afgerekend.

Ten behoeve van de ANBI publicatieplicht kan er een verkorte versie van de jaarrekening worden verstrekt.

Voor onze eenmanszaken / ZZP’ers maken we de jaarrekening en doen de aangifte inkomstenbelasting.

Voor meer informatie, bel 020 620 8339